Föreläsningar och Seminarier

Föreläsningar och Seminarier i dialogform

Föreläsningar och Seminarier ger en bra möjlighet att lyfta aktuella frågor inom organisationen på ett konstruktivt sätt.
Till exempel kan Personaldagar inledas med en föreläsning som efterföljs av workshops eller en seminariedel för att avrundas i en gemensam dialog. Även enskilda samtal kan läggas in under dagen.

Här finns många sätt att bygga upp dagen på så hör av dig med dina frågor och önskemål.

Förslag på ämnen för seminarier och föreläsningar

 • Existentiella hot, och existentiella möjligheter
 • Hur får vi tillbaka hoppet?
 • Hoppet om den bästa av världar
 • Paradiset på jorden
 • Människan 2.0
 • Kärleken kan hålla oss vid liv
 • Våga tänk tanken
 • Tillbaka till framtiden
 • Livet efter corona
 • Hög tid för en revolution!
 • Teknisk och/eller mänsklig utveckling?
 • Landet lagom är inte så lagom
 • Kunskapssamhället som leds av okunniga
 • Hur får vi bättre ledare?
 • Kanske kan även vi gräsrötter bli bättre?
 • Än kan den ljusnande framtid bli vår
 • Tillbaka till en mänskligare natur
 • Varför mår vi så dåligt när vi i många avseenden har det så bra?
 • Kan mindre ge mer?
 • Vad är ett gott liv, och hur ser vägen dit ut?
 • Vad är lycka? Vad gör oss lyckliga? Är lycka viktigt? Kan lyckligare människor bli bättre kollegor, vänner, partners, föräldrar?
 • Hur få ihop livspusslet?
 • Hur skapar vi goda relationer? Till oss själva och andra. Hur utrotar vi den ofrivilliga ensamheten?
 • Den viktigaste relationen
 • Små blöjor och stor kärlek
 • Är det farligt med konflikter? Vilka konflikter är konstruktiva och vilka är destruktiva? Hur minska det grova våldet?
 • Psykisk ohälsa, vad beror det på och varför är det fortfarande tabu? Hur förebygga och förhindra psykisk ohälsa och psykiskt relaterade sjukskrivningar?
 • En värld utan krig, endast en utopi?
 • Inatt drömde jag om vad vi behöver
 • Kunskap och kärlek som vapen
 • Låt någon älska dig!
 • Är jämställdhet ett fredsprojekt?
 • Dags att uppfostra bättre män(niskor)?
 • Den bästa av världar byggs av kvinnor, eller måhända tillsammans med oss övriga?
 • Den förlorande sonens återkomst
 • Kan vi ha missat något?
 • Hur verklig är verkligheten?
 • Vad är meningen med döden? Med livet?
 • Behöver vi Gud?

Kontakta mig för att ta ett första steg till förändring