Välkommen

Varmt välkommen till min hemsida! En sida där olika sidor av mig och min verksamhet – och förhoppningsvis även DU- kommer att ta plats. Jag är en mångsidig person som tror på tvärvetenskapliga angreppssätt och integrerar gärna idéer från många sfärer i mitt sätt att tänka och arbeta. 

Jag var på väg att kicka igång Filosofiakuten redan 2020, men pandemin ställde till det rejält. Men det kanske var lika bra. Jag är knappast ensam om att uppleva att denna mycket speciella tid har tvingat fram en utveckling hos både samhällen och oss individer. Min kreativa process har gått hand i hand med en både praktisk och själslig prövning som mynnat ut i många idéer. Idéer som snart kommer att presenteras i 3 eller 4 böcker.

Mina rader, i bokform eller i annan form, syftar till att utgöra underlag för dialog utanför bokens värld. Jag tror att en konstruktiv dialog baserat på gedigna kunskaper är en förutsättning för en bättre utveckling framgent. Men respekt för hur svårt det ibland är att bedöma vad som är att betrakta som gedigen kunskap, och en grundläggande respekt för människor, både oss själva och andra, är också helt essentiell.

Jag tror på människan. Jo, faktiskt. Vi har alla en egoistiskt, kortsynt och destruktiv sida i oss som skapar många problem. Både på enskild och kollektiv nivå. Men vi har en fantastiskt reflekterande, strategisk sida och en kapacitet till samarbete, empati och kärlek som antagligen är långt större än vi normalt sett inser. Vi har emellertid en tendens att drunkna i vardagens elände och trivialiteter. I synnerhet i ett starkt digitaliserat, polariserat, stressat och många gånger rent asocialt samhälle. Vi kan alla emellanåt behöva lyfta blicken, ensamma eller tillsammans, för att se – och för att nå – vår fulla potential. Låt mig hjälpa DIG att lyfta din blick, så lyfter du min blick på köpet!

Min ambition är att, genom att göra mig själv relevant för fler, förbättra både mitt och andras liv. Att alla timmar av läsande, skrivande, reflekterande och samtal ska komma både mig och Dig till del. Jag är lika intresserad av samhällelig utveckling som personlig utveckling och betraktar dem som varsitt ben som behöver det andra benet för att lättare kunna ta sig fram på resan mot en bättre framtid. Det är hög tid att blåsa liv i Filosofiakuten, och förhoppningsvis i förlängningen kunna bidra till att blåsa liv i både individer och samhällen./Lars