Filosofiakuten – För bättre balans i Existenspusslet

Vad menas med Existenspusslet?

Om livspusslet mer handlar om ”hämta och lämna på förskolan”, och om hur vi individer hanterar vardagen, så handlar Existenspusslet om hur vi tillsammans – individer, samhällen och andra aktörer – bygger en bättre värld.

Vi har en tendens att drunkna i vardagens elände och trivialiteter. I synnerhet i ett starkt digitaliserat, polariserat, stressat och många gånger rent asocialt samhälle.

Men om vi får ihop vårt individuella livspussel så mår vi bättre och utgör mer konstruktiva bitar i samhället. Om samhällets stödsystem – som exempelvis kan utgöras av barnomsorg – och våra samhällen som helhet utgör konstruktiva krafter så hjälper det oss individer att få ihop våra livspussel.

Välmående individer och samhällen med fokus på såväl ekonomisk, ekologisk som social hållbarhet tar oss i en riktning mot den bästa av världar och en bättre balans i Existenspusslet.

Varmt välkommen till Filosofiakuten!

/Lars Öhman

Lars Öhman - Porträttbild

Låt mig erbjuda en väg till förändring

Vägen går att hitta i mötet mellan livspusslet och Existenspusslet.

Och det är i mötet människor emellan som den bästa vägen till förändring kan hittas. Nedan ser du några olika mötesformer som jag erbjuder.

Föreläsningar

Jag ser mig främst som samtalsledare – eller mötesledare – även när jag föreläser.

Jag bjuder in deltagarna till möjligheten att få uttrycka sina tankar högt och att få respons på dem. Det gör den emotionella förankringen av en föreläsning starkare, och det öppnar upp för helt nya upplevelser inom oss. Då kan vi övervinna de distraktioner och den trötthet vi riskerar att erfara när vi kommer hem igen och möter livspusslets utmaningar.

Personaldagar

Det finns många sätt att bygga upp dagen på.

Personaldagar kan inledas med en föreläsning som efterföljs av workshops eller en seminariedel för att avrundas i en gemensam dialog. Även enskilda samtal kan läggas in under dagen.

Seminarier

Seminarier ger en bra möjlighet att lyfta aktuella frågor inom organisationen på ett konstruktivt sätt.

Workshops

Här kavlar vi upp ärmarna och ta tag i olika frågeställningar bokstavligen. Vi vrider och vänder på pusselbitar och frågeställningar för att se hur de påverkar balansen i såväl livspussel som Existenspusslet.

Rådgivning

Rådgivning till såväl anställda som företagsledning samt till privatpersoner. Utan rätt balans på jobbet är det svårt att ha en kvalitativ fritid – och vice versa.