Tjänster

Låt mig erbjuda en väg till förändring

Vägen går att hitta i mötet mellan livspusslet och Existenspusslet – och det är i mötet människor emellan som den bästa vägen till förändring kan hittas. Nedan ser du några olika mötesformer som jag erbjuder.

Föreläsningar

Jag ser mig främst som samtalsledare – eller mötesledare – även när jag föreläser. Då kan även jag bli klokare. En föreläsning eller ett föredrag utan någon som helst dialog kan förvisso ge ny information och inspiration till att fördjupa sig mer, men risken är uppenbar att den inspirationen falnar när vi kommer hem och möter livspusslets utmaningar.

Får vi istället uttrycka våra tankar högt och får respons på dem kan den emotionella förankringen bli starkare, och då händer helt andra saker inom oss. Då kan vi övervinna de distraktioner och den trötthet vi riskerar att erfara när vi kommer hem igen. (visa förslag på föreläsningsämnen)

Personaldagar

Personaldagar kan inledas med en föreläsning som efterföljs av workshops eller en seminariedel för att avrundas i en gemensam dialog. Även enskilda samtal kan läggas in under dagen.

Här finns många sätt att bygga upp dagen på så hör av dig med dina frågor och önskemål.

Seminarier

Seminarier ger en bra möjlighet att lyfta aktuella frågor inom organisationen på ett konstruktivt sätt. Jag är van att hantera allehanda grupperingar och känner mig trygg i att leda dialoger oavsett gruppens bakgrund och sammansättning.

Workshops

Här kavlar vi upp ärmarna och ta tag i olika frågeställningar bokstavligen. Vi vrider och vänder på pusselbitar och frågeställningar för att se hur de påverkar balansen i såväl livspussel som Existenspusslet. Det kommer framöver att finnas ett fysiskt Existenspussel att lägga tillsammans.

Rådgivning

Rådgivning till såväl anställda som företagsledning samt till privatpersoner.

Vid rådgivning av chefer och anställda är syftet inte bara att ni ska må och fungera bättre på jobbet, utan även på fritiden. Utan rätt balans på jobbet är det svårt att ha en kvalitativ fritid – och vice versa.

Vad jag erbjuder är ett kunnigt bollplank och någon som lyssnar – någon som kan ge råd och såväl förstår som bryr sig. Att bry sig men inte förstå räcker inte, ej heller att förstå men sakna genuin omsorg. Vare sig ni anlitar mig, eller någon annan, bör ni fråga er vad det kostar att inte ta itu med ohälsa, missämja eller konflikter.

Lite kort om mig och min bakgrund

Jag är utbildad beteendevetare och har en fil. kand. med pedagogik som huvudämne. De teoretiska kunskaperna som utbildningen gav har kompletterats och uppdaterats längs vägen – extra mycket nu när jag har publicerat en bok och har flera till på väg. Jag är diplomerad coach och har även gått ett eget självcoachingprogram som följer ICC:s (International coaching community) riktlinjer. Jag har haft nytta av dessa mer praktiska kunskaper när elever och deltagare i olika projekt behövt extra stöd. Många har upptäckt att jag också är omtänksam, empatisk och kan mycket om hur vi människor fungerar. Jag kan även sätta ord på det så att andra förstår, förmår öppna sig och kan komma vidare i sina tankegångar och planer.

/Lars Öhman

Kontakta mig för att ta ett första steg till förändring